יום שבת, 27 ביולי 2013

מחנה - מתוך המגזין של עולם קטן

אנחנו כבר בעיצומם של כל המחנות למיניהם. מחר יוצאים מעלות, מסיימים סיירים שד"צ, שני מעפילים, נבטים וסיירים יח"ד וכו'...
אז הפעם - מחנה מעפילים. חוויה בלתי נורמלית למי שזכה להיות. וטיפ קטן למדרכים - אולי כדאי לשים את הפלאפון בצד למחנה, אבל אם יש 'תמריץ' טוב אז אפשר!(יענו, אם נק' קליטה עושה את זה, אז לכו על זה, חברו אותם לטבע! זה הזמן לlive!;)

ולרגל מוצ"ש אחל'ה סינגל-פיוט שהוציא הזמר אבחי פז גרינוולד. תהנו!

יום שני, 22 ביולי 2013

ט"ו באב

אז הרבה זמן לא עדכנתי... אז נתחיל בפוסט ספונטי ובעזה"י נרחיב..

יאללה נתחיל! קצת מצחיק שפתאום כולם זוכרים מה התאריך העברי.. בכל אופן, ט"ו באב כבר מוכר במשנה, ואחרי זה בגמ'. הוא לא סתם יום ה'אהבה' אפשר לחשוב שאנחנו צריכים יום מיוחד בשביל לאהוב. כל יום אנחנו אומרים בתפילה 'ואהבת את ה'' וגם מקבלים את מצוות 'ואהבת לרעך כמוך' עוד לפני התפילה כדי שמהנקודה הזאת נוכל להתפלל, כאשר אנחנו חלק מכלל. לא סתם ישנו צורך במניין של עשרה אנשים לפחות...

אז מה כן קרה בט"ו באב?
הותרו שבטים להתחתן זה בזה,  הותר שבט בנימין לבוא בקהל (אחרי מעשה פילגש בגבעה), כלו מתי מדבר.., הושע בן אלה מבטל את המחסומים שהציב ירבעם בן נבט לעליה לרגל, הובאו מתי ביתר לקבורה, סיימיו לכרות עצים למזבח...
אנחנו רואים ביטוי של אהבה כלל ישראלית, לאו דווקא בין זוגות, אלא בין השבטים והאנשים.(מתוך מסכת תענית דף לא.)

אולם, כן בנות ישראל היו יוצאות לחולל בכרמים וכך היו מוצאות את זיווגן -
"אמר רבן שמעון בן גמליאל לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב וכיוה''כ שבהן בנות ירושלים יוצאות בכלי לבן שאולין שלא לבייש את מי שאין לו כל הכלים טעונין טבילה ובנות ירושלים יוצאות וחולות בכרמים ומה היו אומרות בחור שא נא עיניך וראה מה אתה בורר לך אל תתן עיניך בנוי תן עיניך במשפחה {משלי לא-ל} שקר החן והבל היופי אשה יראת ה' היא תתהלל ואומר {משלי לא-לא} תנו לה מפרי ידיה ויהללוה בשערים מעשיה וכן הוא אומר {שיר השירים ג-יא} צאינה וראינה בנות ציון במלך שלמה בעטרה שעטרה לו אמו ביום חתונתו וביום שמחת לבו ביום חתונתו זה מתן תורה וביום שמחת לבו זה בנין בית המקדש שיבנה במהרה בימינו:"

ולסיום לקראת יציאתו של בית ספר למפלצות קליפ מגניב שראיתי שמראה את השלבים של הכנת הסרט מהסקיצות תוך כדי תנועה!